ความรู้พื้นฐาน
1. การสวมเครื่องป้องกันร่างกาย (PPE-Personal Protective Equipment) : คลิก PPE.doc

2.การล้างทำความสะอาด : คลิก Cleaning.doc

3. เกณฑ์พิจารณาในการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ : 

4. wet pack คืออะไร : 

5. Indicator ชนิดต่างๆ :

6. เครื่องมือดมยา ทำปราศจากเชื้ออย่างไรดีหนอ : anesthesia instrument.doc

7. คำศัพท์ที่ควรรู้ในงานจ่ายกลาง : 

8. เครื่องมือ MIS และวิธีการทำปราศจากเชื้อที่เหมาะสม : 

9. วิธีการปรับสภาพน้ำ : 

10. ตัวอย่างการพัฒนางาน โดยนำแนวทางการทำวิจัยมาใช้ : เวชบริภัณฑ์กลาง รพ.พระมงกุฏเกล้า 

Copyright © 2015 All Rights Reserved.
http://thaicssa.camera-plus.in.th/