ปัญหาที่พบในงาน CSSD

Q&A ในงาน CSSD : Q%26A CSSD.pdf

1. เทปลายไม่ดำ ทำไงดี

2. comply ผ่าน แต่ spore test ไม่ผ่าน เกิดจากอะไร

3. การจัดการ ambubag ต้องประกอบไว้หรือไม่

4. มาตรฐานการจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้้อ

5. การทำความสะอาดกระบอกออกซิเจน

6. ระยะเวลาแช่กล้อง : http://www.health.qld.gov.au/EndoscopeReprocessing/module_5/5_6.asp

Copyright © 2015 All Rights Reserved.
http://thaicssa.camera-plus.in.th/