แนวทางปฏิบัติในการทาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ช่วงสถานการณ์โควิท 19 ระบาด

แนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ช่วงสถานการณ์โควิท 19 ระบาด

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 มีคำถามและข้อสงสัยในการทำความสะอาดเครื่องมือและการทำให้ปราศจากเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์มากมาย

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยจึงมีข้อควรปฏิบัติมาอธิบายให้เข้าใจดังนี้
เชื้อcovid19 เป็นเชื้อที่มีไขมัน(lipid)ห่อหุ้ม ดังนั้นการเลือกใช้น้ายาหรือวิธีการทำลายเชื้อที่สามารถขจัดไขมันได้ก็สามารถทำลายเชื้อได้แต่เนื่องจากมีการแพร่กระจายได้ง่าย จึงควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานเมื่อต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วย

(1 Vote)

Super User(yuri)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)