โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การทำลายเชื้อและการ ทำให้ปราศจากเชื้อ 

2. ผู้รับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน

3. ลดและป้องกันการติดเชื้อกับผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ

4. ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

5. เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานในการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ

วิทยากร

1. นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

2. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อะเคื้อ อุณหเลขกะ

3. คณะกรรมการสมาคม ศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

 

(0 Votes)

Super User(yuri)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)