รหัสหลักสูตรประชุมประจำปี 2562

รหัสหลักสูตรประชุมประจำปี 2562  H006-L62-C1-0720-1 

หน่วยกิตที่ได้รับ 20 หน่วยกิต

(0 Votes)

Super User(yuri)

ติดต่อเรา

: เลขที่ 88/186 เดอะสตาร์เอคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
: 086-3459903
: cssathailand@gmail.com
: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand)