ข่าว Hot ต้องขยาย


แจ้งสมาชิกสามารถลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี 2560

แจ้งสมาชิกสามารถลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี 2560 ได้ที่
 
 
โดยท่านสามารถค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล
และกดเข้าร่วมหรืออัพโหลดหลักฐานการชำระเงินมาที่ระบบได้
 
โดยสามารถตรวจสอบสถานะของการเข้าร่วมประชุมและปริ้นใบตอบรับ online ได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
 
กรณีที่สมาชิกไม่มีรายชื่อสามารถกดสมัครและกดเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้
 
หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้กรุณาติดต่อ
Mobile: 094 553 9718 คุณยะ
Email: piya_khumsap@hotmail.com
 
 
2017-05-29 click

กิจกรรม ของ สมาคม
Vender Company
Copyright © 2015 All Rights Reserved.
http://thaicssa.camera-plus.in.th/