ข่าว Hot ต้องขยาย
คำแนะนำในการสมัครอบรมหลักสูตรระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง รุ่นที่ 2

คำแนะนำในการสมัครอบรมหลักสูตรระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง รุ่นที่ 2

1.เข้า web: www.thaicssa.com

2.เลือกหลักสูตร และ สมัครผ่านระบบ โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

3.หลังการสมัคร ระบบจะให้ รหัส สำหรับ login เข้าทำข้อสอบชุดที่ท่านเลือก

4.ทำข้อสอบให้ครบถ้วน และกด submit เพื่อส่งข้อสอบที่แล้วเสร็จมายังสมาคมฯ

5.ระยะเวลาที่ท่านสามารถทำข้อสอบได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2562

6. ท่านที่สมัครและสอบไปแล้ว ไม่สามารถจะกดเข้าร่วมได้อีก

7.สมาคมฯจะแจ้งผลการสอบให้ท่านทราบ ทาง e-mail address ที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562

8.สมาคมฯ จะดำเนินการส่งจม.ถึงผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติให้เข้าอบรม ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562

9.เมื่อท่านได้รับอนุมัติให้มาอบรม กรุณาแจ้งให้สมาคมฯทราบที่

e-mail:susrisap@hotmail.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

10.กรณีที่มาอบรมไม่ได้ กรุณาแจ้งให้สมาคมฯทราบที่ e-mail:susrisap@hotmail.com ทันที

เพื่อพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิ์ลำดับถัดไปเข้ารับการอบรมแทน

ข้อตกลง : ท่านควรมีเวลาในการสมัครและทำข้อสอบอย่างเพียงพอ เพราะท่านสามารถเข้าสมัครและทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเข้ามาสมัครซ้ำได้

กรณีมีปัญหาระบบ IT กรุณาติดต่อ คุณปิยะ คุ้มทรัพย์ โทร : 094-553 9718

กรณีมีคำถามและข้อสงสัยจากโครงการ กรุณาติดต่อ คุณสุภาพ ศรีทรัพย์ โทร: 086-345 9903

"สงวนสิทธิงดรับสมัครสำหรับผู้เคยรับการอบรมหลักสูตร"นี้แล้ว

 

คลิกเพื่อสมัคร
กิจกรรม ของ สมาคม
Vender Company
Copyright © 2015 All Rights Reserved.
http://thaicssa.camera-plus.in.th/